Toezicht Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Ontheffing bemiddelaar in opvorderbare gelden

Crowdpartners B.V. heeft van de AFM een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd 1900001.

Onder dit regime mag Crowdpartners bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers voor MKB-leningen kunnen daarom nooit particulieren zijn.

 

Vergunning financiële dienstverlener

Crowdpartners heeft van de AFM een vergunning als financiële dienstverlener voor het bemiddelen in hypothecair krediet en staat geregistreerd onder nummer 12043506.

Stichting Crowdpartners Leningmanager heeft van de AFM een vergunning als financiële dienstverlener voor het aanbieden van hypothecair krediet en staat geregistreerd onder nummer 12043318.

Crowdpartners kan via haar platform zowel particuliere en zakelijke geldvragers voor hypothecair krediet kan bedienen.

Omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Crowdpartners twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van de door haar bemiddelde leningen.

De AFM houdt doorlopend toezicht op (het gedrag van) financiële dienstverleners als Crowdpartners.