Taxateurs

 

Crowdpartners beoordeelt de aanvraag mede op basis van het taxatierapport van het betreffende object. In het taxatierapport worden o.a. volgende punten meegenomen type object, de staat van onderhoud, de ligging en wordt de waarde (in verhuurde staat) vastgesteld.

Wij vinden het belangrijk dat de taxateur onafhankelijk is en niet betrokken bij de koop/verkoop en of de financiering van het object.

De taxateur werkt volgens de beroeps- en gedragsregels mede gebaseerd op de normen van het Platform Taxateurs en Accountants en staat ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.

Het taxatierapport mag op het moment van aanvraag niet ouder zijn dan drie maanden.