Tarieven

 

Wat zijn de tarieven van een Crowdpartners rekening?

 

De rekening geeft zonder kosten toegang tot alle op de website getoonde projecten partners, de mogelijkheid tot inschrijven voor een investering, real-time overzicht van uw rekening en investeringen en een jaarlijks fiscaal overzicht voor uw administratie.

 

Kosten overzicht investeerdersrekening:

Beheerkosten van de rekening* 

 

 

 

 

Rente over het saldo op de rekening
Bij- of afschrijvingen

Fiscaal jaaroverzicht

Totaal geïnvesteerd bedrag ≤ €50.000,00
1,0 % p.a. over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag.
Minimum tarief, voor nu, € 0,00.

Totaal geïnvesteerd bedrag > €50.000,00
0,9 % over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag.

 

0,0%
€0,00
€0,00

*De rekeningkosten worden maandelijks geïncasseerd en berekend op basis van 1,0% / 12 dan wel 0,9% / 12 over het totaal daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand.

 

Wat zijn de tarieven van een Crowdpartners MKB lening ?

 

Overzicht MKB lening**:

Plaatsingvergoeding project op de website

Succesvergoeding

Beheervergoeding lening

Rente 

€ 300,00

1,5% over hoofdsom van de lening

0,5% p.a. over uitstaande lening bedrag gedurende de looptijd van de lening

[2,0% – 9,0%] afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd

De partners van Crowdpartners brengen voor hun dienstverlening voor een lening ook een plaatsing- en een succesvergoeding in rekening.

Wat zijn de tarieven van een Crowdlease ?

 

Overzicht Crowdlease **:

Plaatsingvergoeding project op de website

Succesvergoeding

Beheervergoeding lening

Rente 

€ 300,00

1,5% over hoofdsom van de lening

1,2% p.a. over uitstaande leningsbedrag gedurende de looptijd van de lening

[2,0% – 9,0%] afhankelijk van risicoclassificatie, object en looptijd

Wat zijn de tarieven van een Crowdbricks Onroerend goed lening ?

Overzicht Crowdbricks OG lening of ‘buy-to-let’ lening voor door particulieren verhuurd onroerend goed**:

Plaatsingvergoeding project op de website

Beheervergoeding lening

 

Rente 

€ 995,00

0,5% – 1,0% p.a. over uitstaande lening bedrag gedurende de looptijd van de lening en afhankelijk van hoofdsom en looptijd.

[2,0% – 8,5%] afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd

De door Crowdbricks geselecteerde adviseurs brengen voor hun dienstverlening een éénmalige succesvergoeding in rekening van maximaal 1,5% over de te financieren hoofdsom.

 

**Indien van toepassing worden genoemde vergoedingen vermeerderd met BTW.