FAQ Algemeen

Crowdpartners staat onder toezicht van de AFM. Zij controleren ons en zien erop toe dat Crowdpartners geen misbruik kan maken van uw geld.

Met het tegoed op uw rekening kunt u investeren in een project. Deze rekening wordt verzorgd door onze payment service provider om te borgen dat de tegoeden en de geldstromen van de investeerders naar de projecten en de aflossingen en rentebetalingen van de projecten aan de investeerders gescheiden zijn van die van Crowdpartners B.V. 

De minimale investering in een project is € 250,00 en mag maximaal 49% van het doelbedrag zijn.

Een consument kan maximaal € 80.000 investeren via Crowdpartners in lijn met de voorschriften van de AFM. Voor zakelijke investeerders geldt zo een limiet niet. Wij gaan ervan uit dat u verantwoord omgaat met de risico’s van het investeren via crowdfunding.

Het openen van een rekening bij Crowdpartners in samenwerking met onze payment service provider is eenvoudig en kunt u in vier stappen online doen. Klik op de ‘rekening-openen’ button.

  • Maak uw keuze voor het type rekening dat u wilt openen, bijvoorbeeld particulier of zakelijk.
  • Vul uw gegevens online in. Voor het openen van een rekening heeft u onder andere het volgende nodig: uw fiscaal identificatienummer, een kopie legitimatiebewijs van de rekeninghouder(s) en in geval van een Nederlandse zakelijke rekening ook het Kamer van Koophandel nummer of buitenlandse equivalent.
  • Accepteer online de Algemene Voorwaarden van Crowdpartners, inclusief de Gebruikersvoorwaarden van Online Payment Platform, en onderteken de Gebruikersovereenkomst. Zowel de Algemene Voorwaarden als de Gebruikersovereenkomst kunt u vooraf online inzien en eventueel printen.
  • Om uw registratie goed te keuren wordt uw identiteit, naam-nummer van de bankrekening, en voor bedrijven ook de uiteindelijk belanghebbenden gevalideerd. Hiervoor wordt u gevraagd een aantal stappen online te doorlopen, bijvoorbeeld het uploaden van een kopie identiteitsbewijs of in Nederland via IDIN. De naam-nummer controle op de bankrekening wordt gedaan op basis van uw eerste investering, een iDeal betaling of het uploaden van recent bankafschrift met daarop herkenbaar uw naam en rekeningnummer.

 

Na afloop krijgt u een welkomst-mail en kunt direct gebruik maken van uw rekening om te investeren.

En zodra ook de eindcontrole gedaan is, wordt de rekening definitief en ziet u bij de status van de rekening: “goedgekeurd”.

In lijn met de voorschriften van de AFM wordt een investeerderstoets afgenomen als u de eerste keer gaat investeren om u bewust te maken van de risico’s van investeren in crowdfunding. U krijgt de uitslag direct te zien.

Nee, uw rekening is alleen toegankelijk voor uzelf met het zelfgekozen wachtwoord. 

Ja, u kunt een 2e rekeninghouder toevoegen bij het openen van de rekening.  

Ja, daartoe verzoek we u met ons contact vooraf op te nemen.

Uw gegevens en rekeningen zijn zeer goed beveiligd. Met het zelf activeren van twee-factorauthenticatie via email of sms voor de toegang tot uw rekening verstrekt u de beveiliging.

Onderstaand vindt u de tarieven voor de Crowdpartners rekening:
De rekening geeft zonder kosten toegang tot alle op de website getoonde projecten, de mogelijkheid tot inschrijven voor een investering, real-time overzicht van uw rekening en investeringen en een jaarlijks fiscaal overzicht voor uw administratie.

Beheerkosten van de rekening:

Totaal geïnvesteerd bedrag ≤ €50.000,00
 1,0% p.a. over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag (1,0% / 12 per maand).
                                                          

Totaal geïnvesteerd bedrag > €50.000,00
0,9% over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag (1,0% / 12 per maand).
           

De rekeningkosten worden maandelijks geïncasseerd en berekend op basis van 1,0% / 12 over het totaal daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand. De som van rente en aflossingen minus de rekeningkosten wordt automatisch naar uw tegenrekening overgeboekt. U vindt alle mutaties terug in uw Transactieoverzicht.

Minimum tarief, voor nu: € 0,00.

 

Rente over het saldo op de rekening: 0,0 %

Bij- of afschrijvingen:                           € 0,00

Fiscaal jaaroverzicht:                           € 0,00

 

Dit doet u via iDeal in de Mijn Crowdpartners omgeving of door een overschrijving te doen met onderstaande gegevens:

Ten gunste van:          IBAN    NL96 DEUT  7053 2405 59

                                      BIC      DEUTNL2A

Ten name van:            Crowdpartners by Online Payments Stichting

Omschrijving:              uw unieke betalingskenmerk

Nadat het geld op uw Crowdpartners rekening is bijgeschreven kunt u op elk door u gewenst moment besluiten uw tegoed te investeren in één of meerdere projecten op onze website.

 

Ja, u kunt direct via iDeal investeren, bijvoorbeeld bij geen of onvoldoende saldo op uw rekening. Na de iDeal overboeking bevestigt u zoals gebruikelijk de investering. De investering wordt dan direct verwerkt en is meteen zichtbaar in uw Mijn Crowdpartners omgeving. Er zijn geen kosten aan de investering via iDeal verbonden.

We publiceren tenminste 48 uur voordat de inschrijving op een project van start gaat de projectinformatie, zodat rekeninghouders daar kennis van kunnen nemen.

Als je wilt investeren kan je ondertussen alvast geld overboeken naar je Crowdpartners rekening of als je nog geen rekening hebt er een openen.

Er wordt aangegeven hoelang het nog duurt voordat de 48-uurs periode verstreken is en het investeren start.

Nee, de inschrijving stopt zodra het doelbedrag is behaald. Direct na het behalen van het bedrag wordt de inschrijving gesloten, en is er in de regel na 14 dagen de verplichting om een rentevergoeding te gaan voldoen. Bij de verstrekking van de lening wordt het geld ter beschikking gesteld aan de aanvrager en starten in de daarop volgende maand de maandelijkse rente- en aflossingsbetalingen.

Als investeerder kiest u de propositie waarin u wilt investeren. U geeft aan hoeveel u wilt investeren en treedt toe tot de leningsovereenkomst. Van uw totaalsaldo op uw account wordt nu dat deel geoormerkt als een toezegging voor deze propositie en gereserveerd voor het project. Daarna ontvangt u maandelijks rente en/of aflossing.

U krijgt bericht wanneer een lening is verstrekt.  In de regel vindt de betaling van de eerste termijn in de daarop volgende maand plaats.

Wij streven ernaar alle termijnen van uw projecten elke 26e van de maand op uw Crowdpartners rekening bij te schrijven, of de eerste volgende werkdag in het geval de 26e in het weekend of op een feestdag valt. Tevens worden op die dag de maandelijkse rekening- en beheerkosten ingehouden. Deze worden bepaald op het door u in totaal daadwerkelijke geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand.

Vervolgens wordt het totaal van uw netto ontvangen maandelijkse termijnen van al uw projecten automatisch naar uw vaste tegenrekening overgemaakt.

Als u ingelogd bent, kunt u in de “Mijn Crowdpartners” omgeving een overzicht van alle mutaties van de termijnen gesplitst in aflossings- en rentebedragen per project en de ingehouden kosten terugvinden in uw rekeningoverzicht.

Elke lening, welke via Crowdpartners wordt aangeboden, kent een looptijd en een rentepercentage. Uiterlijk aan het eind van de looptijd moet de gehele lening worden terugbetaald, maar de wijze van aflossen kan verschillen. Meestal wordt er wel gedurende de looptijd al periodiek afgelost. Gaat het om een annuïteitenlening, dan wordt er elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing aan de investeerders betaald. Elke maand wordt er dus een deel afgelost. Betreft het een lineaire lening dan wordt er naast de maandelijkse rentebetaling ook periodiek een vast percentage van de hoofdsom afgelost.

U investeert in een bedrijf omdat u vertrouwen heeft dat uw keuze succesvol is en blijft. Voor het bedrijf is het promotie indien u laat weten aan derden in welk bedrijf u investeert en op welke wijze u dat gedaan heeft. Op die manier wordt het direct investeren in bedrijven en vastgoed nog succesvoller en kunnen wij samen meer bedrijven en vastgoed financieren.

Crowdpartners stelt hoge eisen aan de aanvragen die via onze partners binnen komen. In de eerste plaats selecteren wij onze partners op hun deskundigheid, ervaring en reputatie. Wat betreft de aanvragen via onze partners willen wij de grootst mogelijke zekerheid dat de aanvrager in staat is de lening af te lossen gedurende de looptijd. Dat betekent dat wij kijken naar de solvabiliteit en de rentabiliteit van het bedrijf, naar de juridische structuur, naar het schuldverleden en naar de personen achter het bedrijf of het vastgoed. Wij beoordelen zelf de kredietwaardigheid en gebruiken de score van Graydon voor de vaststelling van de betalingswaardering. Crowdpartners kent op basis daarvan een risico-classificatie toe aan het bedrijf en/of de persoon die de aanvraag doet. Gedurende de looptijd van de lening worden de leningnemers op geregelde tijden om informatie gevraagd om u als investeerder te kunnen informeren over de voortgang van het bedrijf. Als investeerder blijft u een beeld houden van de groei van het bedrijf of de staat van het vastgoed.

Crowdpartners heeft met Online Payment Platform B.V. uit Delft een licentieovereenkomst gesloten voor het geïntegreerd verlenen en afwikkelen van betalingsverkeerdiensten via onze website.  Online Payment Platform B.V. staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Doe een dubbel-klik met de linker muisknop of een één klik met de rechter muisknop en open de pdf in een nieuw venster.

FAQ MKB

Crowdlease is een combinatie van crowdfunding en lease, en biedt een organisatie de mogelijkheid bedrijfsmiddelen te leasen. Dat wil zeggen dat de aanschaf van een bedrijfsmiddel of object middels een zogenaamde ‘financial leaseovereenkomst’ gefinancierd wordt door de crowd met als onderliggende zekerheid het pandrecht op dat object. De financial lease is vergelijkbaar met een annuïtaire lening, de gelijke maandelijkse termijnen bestaan namelijk voor een deel uit aflossing en een bedrag aan rente. 

Voor bedrijven is Crowdlease interessant omdat 100% financiering wordt nagestreefd en meestal goed past naast reeds bestaande financieringen. Veelal draagt een te leasen bedrijfsmiddel direct bij aan groei en hogere omzet, of helpt het juist om bestaande kosten te verlagen. Het doel van de Crowdlease kan de investeerders goed duidelijk worden gemaakt, zij kunnen investeren met een aantrekkelijk rendement en het bedrijfsmiddel dient als onderpand voor de maandelijks te ontvangen termijnen tijdens de looptijd van de lease.