FAQ Algemeen

Dit doet u door een overschrijving te doen met onderstaande gegevens:

Ten gunste van : NL34 ABNA 0437 8482 48
Ten name van : Stichting Crowdpartners Trust
Omschrijving : vermeld uw Crowdpartners rekeningnummer

Nadat het geld op uw rekening is bijgeschreven kunt u op elk door u gewenst moment besluiten uw tegoed te investeren in één of meerdere projecten op onze website.

U kunt ook direct of bij een te laag saldo investeren via iDEAL.

Uw gegevens en rekeningen zijn zeer goed beveiligd. Crowdpartners maakt gebruik van een IT-platform dat onder meer bij banken wordt gebruikt voor het online beschikbaar stellen van hun rekeningen. Beveiliging van uw gegevens is een belangrijke voorwaarde voor de keuze van dit platform door Crowdpartners.

Het openen van een rekening bij Crowdpartners is eenvoudig en kunt u in vier stappen online doen. Klik op de ‘rekening-openen’ button.

Doe een dubbel-klik met de linker muisknop of een één klik met de rechter muisknop en open de pdf in een nieuw venster.

Crowdpartners staat onder toezicht van de AFM. Zij controleren ons en zien erop toe dat Crowdpartners geen misbruik kan maken van uw geld.

Het geld dat u wilt investeren in een project komt te staan op een derdengeldenrekening. Deze rekening behoort toe aan de Stichting Crowdpartners Trust en is onafhankelijk van Crowdpartners B.V. De bestuurders van deze Stichting zijn anderen dan de directie van Crowdpartners B.V. Op deze wijze is geborgd dat de geldstromen van de investeerders naar de projecten en de aflossingen en rentebetalingen van de projecten aan de investeerders geheel gescheiden zijn van Crowdpartners B.V..

Crowdpartners B.V. kan dus nooit gebruik maken van het geld dat u wilt investeren in projecten om andere betalingen te doen. Uw investeringen komen daadwerkelijk terecht bij de projecten van uw keuze.

Een consument kan maximaal € 80.000,00 investeren via Crowdpartners in lijn met de voorschriften van de AFM. Voor zakelijke investeerders geldt zo een limiet niet. Wij gaan ervan uit dat u verantwoord omgaat met de risico’s van het investeren via crowdfunding.

De minimale investering in een project is € 250,00 en mag maximaal 49% van het doelbedrag zijn.

Nee, de inschrijving stopt zodra het doelbedrag is behaald. Direct na het behalen van het bedrag wordt de inschrijving gesloten en wordt het geld ter beschikking gesteld aan de aanvrager. In de regel starten in de daarop volgende maand de maandelijkse rente- en aflossingsbetalingen.

Ja, u kunt een 2e rekeninghouder toevoegen bij het openen van de rekening.

Ja, u kunt via iDEAL investeren, bijvoorbeeld als u geen of onvoldoende saldo op uw Crowdpartners rekening heeft.

Crowdpartners werkt samen met Mollie Payments B.V. en haar derdengelden Stichting Mollie Payments. Bij de iDEAL overboeking ziet u daarom aangegeven dat de ontvanger “Stichting Mollie Payments inzake Stichting Crowdpartners Trust” is. Mollie Payments staat onder permanent toezicht van DNB.

Na de iDEAL overboeking bevestigt u zoals gebruikelijk de investering.

De investering wordt dan direct verwerkt en is meteen zichtbaar in uw Mijn Crowdpartners omgeving en wordt de volgende werkdag ook in uw Crowdpartners rekening en transactieoverzicht weergegeven.

Er zijn geen kosten aan de investering via iDEAL verbonden.

We publiceren tenminste 48 uur voordat de inschrijving op een project van start gaat de projectinformatie, zodat rekeninghouders daar kennis van kunnen nemen.

Als je wilt investeren kan je ondertussen alvast geld overboeken naar je Crowdpartners rekening of als je nog geen rekening hebt er een openen. 

Er wordt aangegeven hoelang het nog duurt voordat de 48-uurs periode verstreken is.

U krijgt bericht wanneer een lening is verstrekt. In de regel vindt de betaling van de eerste termijn in de daarop volgende maand plaats.

Wij streven ernaar alle termijnen van uw projecten elke 26e van de maand op uw Crowdpartners rekening bij te schrijven, of de eerste volgende werkdag in het geval de 26e in het weekend of op een feestdag valt. Tevens worden op die dag de maandelijkse rekening- en beheerkosten ingehouden. Deze worden bepaald op het door u in totaal daadwerkelijke geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand. Vervolgens wordt het totaal van uw netto ontvangen maandelijkse termijnen van al uw projecten automatisch naar uw vaste tegenrekening overgemaakt.

Als u ingelogd bent, kunt u in de “Mijn Crowdpartners” omgeving een overzicht van alle mutaties van de termijnen gesplitst in aflossings- en rentebedragen per project en de ingehouden kosten terugvinden in uw rekeningoverzicht.

Elke lening, welke via Crowdpartners wordt aangeboden, kent een looptijd en een rentepercentage. Uiterlijk aan het eind van de looptijd moet de gehele lening worden terugbetaald, maar de wijze van aflossen kan verschillen. Meestal wordt er wel gedurende de looptijd al periodiek afgelost. Gaat het om een annuïteitenlening, dan wordt er elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing aan de investeerders betaald. Elke maand wordt er dus een deel afgelost. Betreft het een lineaire lening dan wordt er naast de maandelijkse rentebetaling ook periodiek een vast percentage van de hoofdsom afgelost.

Als investeerder kiest u de propositie waarin u wilt investeren. U geeft aan hoeveel u wilt investeren en treedt toe tot de leningsovereenkomst. Van uw totaalsaldo op uw account wordt nu dat deel geoormerkt als een toezegging voor deze propositie. Het saldo blijft wel op uw rekening staan, maar het staat onder het kopje reservering. Wordt de aanvraag voor de lening volgeschreven dan pas wordt de lening overgemaakt naar de aanvrager en vermindert het saldo op uw rekening met het toegezegde bedrag. Daarna ontvangt u maandelijks rente en/of aflossing.

U investeert in een bedrijf omdat u het volledige vertrouwen heeft dat uw keuze succesvol is en blijft. Voor het bedrijf is het promotie indien u laat weten aan derden in welk bedrijf u investeert en op welke wijze u dat gedaan heeft. Op die manier wordt het direct investeren in bedrijven en vastgoed nog succesvoller en kunnen wij samen meer bedrijven en vastgoed financieren.

Onderstaand vindt u de tarieven voor de Crowdpartners rekening:

De rekening geeft zonder kosten toegang tot alle op de website getoonde projecten, de mogelijkheid tot inschrijven voor een investering, real-time overzicht van uw rekening en investeringen en een jaarlijks fiscaal overzicht voor uw administratie.

Beheerkosten van de rekening:

Totaal geïnvesteerd bedrag ≤ €50.000,00  1,0% p.a. over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag (1,0% / 12 per maand).                                                            

Totaal geïnvesteerd bedrag > €50.000,00 0,9% over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag(1,0% / 12 per maand).             

De rekeningkosten worden maandelijks geïncasseerd en berekend op basis van 1,0% / 12 over het totaal daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand. De som van rente en aflossingen minus de rekeningkosten wordt automatisch naar uw tegenrekening overgeboekt. U vindt alle mutaties terug in uw Transactieoverzicht.

Minimum tarief, voor nu: € 0,00.

Rente over het saldo op de rekening: 0,0 %

Bij- of afschrijvingen:                          gratis

Fiscaal jaaroverzicht:                         gratis

Nee, wij garanderen uw privacy. Uw rekening is alleen toegankelijk voor uzelf.