beeld crowdpartners

Tarieven

Wat zijn de tarieven van een Crowdpartners rekening?

De rekening geeft zonder kosten toegang tot alle op de website getoonde projecten partners, de mogelijkheid tot inschrijven voor een investering, real-time overzicht van uw rekening en investeringen en een jaarlijks fiscaal overzicht voor uw administratie.

Kosten overzicht investeerdersrekening
  • Totaal geïnvesteerd bedrag ≤ €50.000,00
  • 1,0 % p.a. over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag
Beheerkosten van de rekening*
  • Minimum tarief, voor nu, € 0,00
  • Totaal geïnvesteerd bedrag > €50.000,00
  • 0,9 % over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag
Rente over het saldo op de rekening0,0%
Bij- of afschrijvingenGratis
Fiscaal jaaroverzichtGratis

*De rekeningkosten worden maandelijks geïncasseerd en berekend op basis van 1,0 % / 12 over het totaal daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand.

Wat zijn de tarieven van een Crowdpartners MKB lening?

Overzicht MKB lening**

Plaatsingvergoeding project op de website€ 250,00
Succesvergoeding1,5% over hoofdsom van de lening
Beheervergoeding lening0,5% p.a. over uitstaande bedrag lening gedurende de looptijd van de lening
Rente2,0% - 8,5% afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd

De partners van Crowdpartners brengen voor hun dienstverlening voor een MKB lening ook een plaatsing- en een succesvergoeding in rekening.

Wat zijn de tarieven van een Crowdlease?

Overzicht Crowdlease**

Plaatsingvergoeding project op de website€ 500,00
Succesvergoeding2,0% over hoofdsom van de crowdlease
Beheervergoeding lening1,2% p.a . over uitstaande bedrag lening gedurende de looptijd van de crowdlease
Rente2,0% - 8,5% afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd

Wat zijn de tarieven van een Crowdbricks Onroerend goed lening?

Overzicht Crowdbricks OG lening of 'buy-to-let' lening voor door particulieren verhuurd onroerend goed**

Plaatsingvergoeding project op de website€ 995,00
Beheervergoeding lening0,5% - 1,0% p.a. over uitstaande bedrag lening gedurende de looptijd van de lening en afhankelijk van de hoofdsom en looptijd
Rente2,0% - 8,5% afhankelijk van risicoclassificatie en looptijd

De door Crowdbricks geselecteerde adviseurs brengen voor hun dienstverlening een éénmalige succesvergoeding in rekening van maximaal 1,5% over de te financieren hoofdsom.

**Indien van toepassing worden genoemde vergoedingen vermeerderd met BTW