Terug naar Partneroverzicht

RatingPartners

De kapitaalmarkt is in beweging. Steeds meer bedrijven en particulieren zoeken een alternatief voor hun beleggingen of hun financieringsbehoefte. 

Een onafhankelijke beoordeling van de risico’s is daarbij van groot belang.

RatingPartners  biedt hiervoor een oplossing: de Risico-Classificatie. 
Dit zijn interne ratings, dat wil zeggen dat ze uitsluitend worden verstrekt aan de opdrachtgever en niet bedoeld zijn voor openbaarmaking of verdere verspreiding.

Risico-Classificaties zijn bedoeld om investeerders houvast te geven bij hun besluitvorming. Ze zijn een hulpmiddel bij: 
  • het bepalen van de Risk Appetite binnen het door uzelf gekozen beleggingsprofiel en
  • het vaststellen van de rentevergoeding die past bij het risico.
Een Risico-Classificatie is een onderbouwd oordeel, geen garantie. Maar wel een onafhankelijke en deskundige inschatting van de toekomst.
Ratingpartners logo